Våra bryggor

Vi har i dagsläget fyra bryggor där vi hyr ut platser. Dessa kan ses på kartan härunder, och börjar på södra spetsen av området. I nuläget har vi en ledig plats på brygga D, med för en grundgående båt. Platsen har en bredd på 2,5m. Våra båtgäster har inte tillgång till el vid platserna.

Söder om oss ligger Bryggföreningen, vilken ägs och drivs av boende längs vägen.

Brygga A (Skäret) – bild och beskrivning

Brygga B (Jollebryggan) – bild och beskrivning

Brygga C (Gamla Flytbryggan) – bild och beskrivning

Brygga D (Grå Pontonbryggan) – bild och beskrivning

Oxevik Dock Map