Beskrivning, Brygga B

IMG_1404

Jollebryggan ligger parallellt med parkeringen, där båtarna är förtöjda i bryggan och var sin akterboj. En fast stege finns vid varje plats för att underlätta ombord och ilandstigning. Bryggan har inga eluttag.

Jollebryggan   IMG_1481