Beskrivning, Brygga C

Hamnens första flytbrygga, och längsta bryggan här. Platserna är 2-3m breda, med y-bommar mellan varje. Bryggan har inga eluttag.

 

SandiPeterPulling