Beskrivning, Brygga D

Detta är vårat nytillskott, vi hade tidigare en fast brygga på samma plats. För att komma till pontonbryggan går ni ut på en fast brygga, via en ramp till en mellanbrygga och sedan till pontonbryggan. Mellanbryggan kan röra på sig lite, så ta det försiktigt när ni går av och på ramperna. Vi har några platser kvar till uthyrning på den här bryggan, och platserna är 3m breda.

Förtöjningssystemet utvecklades av bland andra hamngrundaren Gus Eriksén på 70-talet, och har sedan använts i Finland och USA. Principen går ut på att båten ligger med fören mot en gummitross, och sedan hålls in mot bryggan med hjälp av aktertamparna. Vi testade förtöjningarna i stormar på upp till 25 m/s och en båt på 5,65m (18 fot) i somras/höstas, och de fungerar perfekt. Det underlättar att ha lagom långa aktertampar förberedda, så går förtöjningen fort. Bryggan har inga eluttag.

 

Brygga Ben Val               Brygga Flora III

 

Jenny Handrail Ramp Winter

Splits2               Splits3