Vår parkering

Vi ber er att hålla hastigheten till 30km/timman på vägen ner till hamnen, samt visa hänsyn till andra trafikanter.

Med varje båtplats ingår också ett tillhörande parkeringstillstånd. Båtgäster får det hemskickat med fakturan i februari. Parkeringstillståndet skall ligga väl synligt i framrutan när ni har bilen i hamnområdet. De båtgäster som har flera bilar kan köpa tilläggskort för 200:-/st, dock får endast en bil per plats parkeras åt gången.

För andra än våra båtgäster är det möjligt att köpa parkeringstillstånd säsongvis 800:-/säsong via oss eller timvis via mobilen. Se skyltar i hamnområdet för uppdaterad information.

Vi erlägger nu kontrollavgift för de fordon som inte har betalat avgift i hamnområdet, á 250:-/dag. Efter sju dagar utan p-tillstånd eller betald avgift bogseras bilen eller släpet bort.

Parkeringsavgifterna går direkt till renoveringen av fabriksbyggnaderna, och vi är tacksamma för att ni respekterar dessa.

Det är inte tillåtet att grilla eller campa i hamnområdet.

DSC03339

Parkera alltid så att både bilar, lastbilar och släp kan köra runt Glashuset och fram till slipen! Vi har fått ställa ut vägkonor och lastpallar igen efter flertalet sådana här misslyckade parkeringar, då andra båtgäster eller slipanvändare kommit och klagat på att de inte kan ta sig fram… snälla, visa omdöme och omtänksamhet när ni parkerar! Tack.

 

 

Lekande Barn